SEBELUM TERLAMBAT !! KENALI PENYAKIT NIFAQ MENYELUNDUP DIHATI MU YANG AKAN MEMBAWA KAMU KEKAL DIDALAM NERAKA DISUSUNAN PALING BAWAH .( ( TOLONG SEBARKAN ))
Islamiqpos - Nifaq adalah penyakit yang tersembunyi didalam batin, yang dapat memenuhi semua batin serta hatinya, sesaat dia tak menyadarinya, sebab hal semacam ini tak dapat di ketahui orang lain. Nifaq ini tersembunyi lantaran kondisinya yang samar-samar. Dia menduga nifaq itu bagus, namun nyatanya mengakibatkan kerusakan.

Nifaq ada dua jenis : Besar serta kecil. Nifaq yang besar menyebabkan kekekalan didalam neraka serta ada di susunan paling bawah.

Gambarannya, orang munafik memperlihatkan iman pada Allah, beberapa malaikat, kitab, beberapa rasul serta hari akhirat dihadapan beberapa orang Muslim, walau sebenarnya didalam batinnya dia tak mempunyai iman itu. Dia tak beriman kalau Allah turunkan wahyu pada manusia yang dijadikan-Nya sebagai rasul, yang berikan panduan, peringatan serta ancaman.

Allah sudah mengungkap tabir beberapa orang munafik serta membuka rahasia mereka didalam Al-Qur’an. Perkara mereka diterangkan dihadapan orang lain, supaya jadi peringatan. Dimuka surat Al-Baqarah dijelaskan tiga jenis kelompok manusia yang ada didunia ini, yakni : Beberapa orang Mukmin, beberapa orang kafir serta beberapa orang munafik. Empat ayat mengenai beberapa orang Mukmin, dua ayat mengenai beberapa orang kafir serta tiga belas ayat mengenai beberapa orang munafik. Ayat mengenai mereka semakin banyak jumlahnya, lantaran jumlah mereka yang cukup banyak serta cobaan yang mereka sebabkan lebih menyeluruh dan lebih membahayakan Islam serta beberapa pemeluknya. Cukup berat cobaan yang perlu dijamin Islam, lantaran mereka menisbatkan diri pada Islam, tunjukkan kesetiaan pada Islam, walau sebenarnya intinya mereka yaitu musuh Islam.

Untuk Allah, berapa banyak orang yang seolah membela Islam, walau sebenarnya dia menghancurkan Islam. Berapa banyak orang yang bangun fondasi benteng, walau sebenarnya dia merusaknya. Islam serta beberapa pemeluknya selalu dalam intaian bahaya lantaran kehadiran mereka.

Berikut gambaran kondisi mereka yang dijelaskan dengan cara berurutan dalam surat Al-Baqarah, dari ayat 8 sampai ayat 20 :

Ayat 8 : Mereka mengenakan pakaian iman, tengah didalam hatinya ada perasaan sesal serta merugi, dusta serta pengingkaran. Lidah mereka lidah orang yang pasrah, tengah batin mereka lebih dekat dengan beberapa orang kafir.

Ayat 9 : Modal mereka yaitu tipuan serta makar. Barang dagangan mereka kedustaan serta pengkhianatan. Mereka memiliki logika supaya tetaplah eksis, yakni memerlihatkan keridhaan pada ke-2 iris pihak, hingga mereka tetaplah terasa aman.

Ayat 10 : Penyakit syubhat serta syahwat menyusup kedalam hati mereka lantas merusaknya. Maksud yang buruk menguasai kehendak mereka serta kemauan mereka rusak, lantas menyeret mereka
pada kebinasaan yg tidak dapat diobati oleh dokter.Ayat 11 & 12 : Siapa yang bejana imannya disusupi keragu-raguan mereka, jadi imannya bakal tercabik-cabik, siapa yang pendengarannya di pengaruhi syubhat kesamar-samaran mereka, jadi kepercayaan di

dalam hatinya bakal hilang, lantaran rusaknya mereka di muka bumi sangat banyak, tetapi mereka tidak ingin mengakuinya.

Ayat 13 : Seorang yang berdasar pada Al-Kitab serta As-Sunnah dalam pandangan mereka yaitu orang yang berdasar pada benda mati, dikira kurang beres akalnya. Orang yang melakukan nash menurut pandangan mereka seperti keledai yang membawa kitab suci. Dagangan pedagang wahyu menurut pandangan mereka tak laku serta mereka tidak ingin menerimanya. Orang yang ikuti Rasul menurut pandangan mereka termasuk juga beberapa orang bodoh, serta mereka bakal menghinanya.

Ayat 14 : Semasing diantara mereka memiliki dua muka. Muka waktu bertemu dengan beberapa orang Mukmin, serta satu muka lagi waktu mereka berkumpul dengan bebrapa rekanan segolongannya. Mereka juga memiliki dua lidah, satu lidah dipakai bila berbarengan beberapa orang Muslim, serta satu lidah lagi dipakai untuk menerjemahkan rahasia yang terpendam didalam hati mereka.

Ayat 15 : Mereka berpaling dari Al-Kitab serta As-Sunnah, lantaran akan mengolok-olok serta menghina beberapa orang yang berdasar pada keduanya.

Ayat 16 : Mereka keluar mencari perniagaan yang percuma di dalam lautan kegelapan, sembari naik perahu keragu-raguan serta berlayar di dalam gelombang hayalan yg tidak tentu. Perahu mereka juga terombang-ambing dihembus badai sampai mereka juga terhempas dalam kebinasaan.

Ayat 17 : Api iman menyala di dekat mereka hingga dengan cahayanya mereka dapat lihat beberapa tempat yang berdasar pada panduan serta tempat yang menyesatkan. Namun lalu cahayanya padam serta tinggal setitik api yang terkadang menyala serta terkadang tak, hingga mereka tersiksa dengan kondisi itu, lalu mereka sekalipun tak dapat lihat.

Ayat 18 : Pendengaran, pandangan serta lidah mereka telah tertutup kerak, hingga mereka tak dapat mendengar seruan iman, tak dapat lihat inti Al-Qur’an serta tak dapat menyampaikan kebenaran.

Ayat 19 : Hujan wahyu turun pada mereka, yang di dalamnya ter hadap kehidupan untuk hati serta ruh. Namun yang mereka dengar dari hujan itu cuma nada petir peringatan, ancaman serta keharusan yang dibebankan pada mereka tiap-tiap pagi serta petang. Jadi mereka menyumbatkan jari ke lubang telinga mereka serta merekapun lari.

Ayat 20 : Dalam hujan lebat itu mereka tak dapat lihat cuma dengan memercayakan kilat yang menyambar, serta pendengaran mereka tak dapat mendengar petir janji, perintah serta larangan. Mereka juga berdiri dalam kondisi bingung di hamparan tanah yang kering kerontang. Ada banyak sifat beberapa orang munafik yang lain serta penggambaran mengenai diri mereka yang dijelaskan dalam Al-Qur’an serta As-Sunnah.

Sumber : http://www.kabarterkinionline.com/

Baca Juga : Subscribe to receive free email updates:

loading...

0 Response to " SEBELUM TERLAMBAT !! KENALI PENYAKIT NIFAQ MENYELUNDUP DIHATI MU YANG AKAN MEMBAWA KAMU KEKAL DIDALAM NERAKA DISUSUNAN PALING BAWAH .( ( TOLONG SEBARKAN )) "

Post a Comment